Belgrade Jazz Festival

Belgrade Jazz Festival

Belgrade Jazz Festival

Beogradski Jazz Festival

Hiromi: The Trio Project

(Japan)

Cena pojedinačne ulaznice: I klasa 1.500 din, II klasa 1.200 dinara, III klasa 800 din.

Cena ulaznica za oba koncerta u Domu sindikata: 1.500 din. (ograničena količina)